Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Terrassa

És un servei especialitzat d’atenció a les famílies en totes les seves dimensions, treballant els diferents àmbits humans, psicològics, morals, afectius, espirituals i relacionals.

Realitza una activitat de prevenció, orientació, assessorament i formació permanent de la vida conjugal i familiar.

Els problemes familiars que en ocasions poden constituir una profunda crisi d’amor, són afrontats des d’ una visió integral  de la persona, el matrimoni i la família, entesos com un tot interrelacionat i en constant procés de creixement.

Encara que el COF és un servei de la Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Terrassa respectem  totes les conviccions morals i religioses, així com que garatim el secret professional.

Més informació: www.cof.bisbatdeterrassa.org