Carta d'inici de curs en el Bisbat de Terrassa

Amb data 8 de setembre Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, i Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe auxiliar, han adreçat una carta d’inici de curs a tots els diocesans amb motiu del temps que estem vivint.

El títol de la carta és “En el teu nom calarem les xarxes” i parteix del passatge evangèlic de Lc. 5, 4 amb la pesca miraculosa. A partir del comentari d’aquest episodi bíblic, el text reflexiona sobre les paraules del Senyor que fa noves totes les coses i que convida de nou a calar les xarxes en el moment actual i davant un curs ple d’incerteses però amb la confiança posada en el Senyor.

Un concepte clau en aquest text és l’acompanyament, posant-se uns al servei dels altres amb els dons que Déu ha donat a cadascú. L’acompanyament esdevé una actitud i una manera de ser en l’activitat pastoral, que en el context actual adquireix una rellevància especial. Els bisbes reflexionen sobre l’acompanyament de les persones, de l’acció caritativa i social, del ministeri d ela paraula i la formació i de la vida litúrgica.

La carta va acompanyada també per un vídeo.

Enllaç al document