Mons. Saiz Meneses presideix la Festa de Rocio a Catalunya

El diumenge dia 8 de juny Mons. Saiz Meneses va presidir a les 10h. la Missa als terrenys de mas Duran, a Montcada i Reixach, amb motiu de la Festa de Rocio a Catalunya. Participaren totes les germandats presents en el territori català. Varen concelebrar Mn. Manuel Coronado, Delegat Episcopal de Litúrgia i Religiositat Popular i Mn. Xavier Sanchiz, consiliari de la Hermandad del Rocio de Terrassa. Després de la Missa el Sr. Bisbe saludà els representants de la FECAC i visità diverses germandats.