Mons Saiz Meneses presideix la Festa del Rocio a Catalunya

El diumenge dia 15 de maig Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va presidir la Missa amb motiu de la Festa del Rocio a Catalunya, a les 10 del matí. Enguany aquesta Festa s'ha celebrat als terrenys de Can Petit, a la ciutat de Terrassa. A la celebració ha assistit el Sr. Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa, acompanyat per diversos regidors, i membres de totes les confraries presents a Catalunya i que formen part de la FECAC. En acabar la celebració el Sr. Bisbe ha saludat els assistents.  El vespre del mateix diumenge, a les 12 de la nit Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, ha presidit el Rosari de l'Aurora.