Mons. Saiz Meneses presideix l'Adoració al Santíssim que organitza Hakuna a Les Fonts de Terrassa

El dilluns 5 de novembre Mons. Saiz Meneses va presidir l'Adoració al Santíssim a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts de Terrassa que organitza l'associació Hakuna. Prèviament els va fer una xerrada sobre el Sínode de Bisbes, l'encontre amb Crist i l'enviament missioner.