Monsenyor Cristau es reuneix amb monitors de Sant Pau i Sagrada Família de Terrassa

Monsenyor Salvador Cristau visità el casal de LlarCau amb seu al CEIP El Vallès. Es reuní amb els monitors, un total de 35, i el animà a crèixer en el servei. Comentaran el Missatge del Sant Pare amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut.

Aquests joves un cop terminats els casals i les posteriors colònies formen part del grup de les parròquies de Sagrada Família i sant Pau de Terrassa -60 participants- que durant 7 dies comparteixen una ruta itinerant per Teruel, Cuenca i Castelló des de la qual segueixen les JMJ amb el testimoni de diferents comunitats religioses de vida contemplativa i preveres de les diferents diòcesis.