Sant Josep: per molts anys, Sr. Bisbe!

La diòcesi de Terrassa felicita el seu pare i pastor amb motiu de la seva onomàstica, en el dia de Sant Josep. Els diocesans, Bisbe auxiliar, preveres, diaques, religiosos i laics,  eleven la seva pregària a Déu perquè, en aquest Any de la Misericòrdia,  continuïi assistint i beneint Mons. Josep Àngel Saiz Meneses en el guiatge de la diòcesi que té encomanada. Per molts anys Sr. Bisbe!