La JMJ, un encontre amb l’Església

La vida sencera es un pelegrinatge i els joves cristians, a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), es fan pelegrins pels camins del món que menen vers la casa del Pare. En aquest pelegrinar, la JMJ que ja tenim a les portes, és un moment significatiu de pausa, d’encontre, de compartir serè, és com una parada en el camí. És com “una forta experiència de fe i de comunió, que les ajudarà a afrontar les preguntes més profundes de l’existència i a assumir amb responsabilitat el propi lloc dins la societat i dins la comunió eclesial”. Aquestes darreres paraules són del beat Joan Pau II, el creador de les JMJs i són preses de la carta que ell mateix envià al Seminari sobre les JMJS celebrat el maig de 1996 al santuari marià polonès de Czestochowa.

 

He dit en alguna ocasió, resumint els objectius de les JMJs que són una oportunitat perquè els joves visquin un encontre amb el Crist, un encontre de cadascú amb si mateix, un encontre amb l’Església i un encontre amb joves d’arreu del món.

 

La substància del programa de les JMJs és en funció d’aquest objectiu i està compost sobretot per tres elements: els actes previs a les diòcesis i les catequesis preparatòries; les celebracions litúrgiques centrals, presidides pel Papa, a les que m’hi referiré en un proper escrit; i un conjunt d’activitats artístiques i culturals, el denominat “Festival de la Joventut”, que tendeix a posar de manifest com la fe també es fa cultura.

 

Els moments més importants de la JMJ es troben en la celebració de la litúrgia i en la pregària. L’oració, la meditació de la Paraula de Déu i la celebració dels sagraments constitueixen l’espai ideal per tal que el jove pugui descobrir la veritat del seu ésser –l’encontre amb si mateix, que ja he esmentat- , i la voluntat de Déu en la seva vida. En el silenci interior, en l’escolta de la Paraula, en la vivència de l’Eucaristia i del sagrament de la reconciliació podran viure l’encontre amb el Senyor.

 

L’experiència de l’Església ja comença en els anomenats “dies a les diòcesis”; aquests dies previs als actes centrals de Madrid, quan els joves són acollits en les diverses Esglésies locals del país que acull la JMJ. Desitjo subratllar el valor eclesial d’aquestes jornades prèvies, perquè els joves hi estableixen un contacte amb els seus membres –en especial amb els membres joves com ells- dels diversos llocs.

 

Em plau de destacar l’esforç que la nostra diòcesi de Terrassa ha realitzat per a acollir com cal un nombrós grup de joves de diferents continents i països. La meva gratitud a les famílies, les parròquies, els col·legis, les institucions civils per la seva ajuda i col·laboració. Estic segur que aquests joves s’enduran una bona experiència de la història i de la vitalitat actual de la nostra diòcesi, a la vegada tan antiga –les nostres precioses esglésies visigòtiques en donen fe- i tan recent i tan jove.

 

Aquesta experiència eclesial es completa també amb les catequesis que els bisbes participants a la JMJ ofereixen als joves organitzats per grups lingüístics. Aquestes sessions tindran lloc els dies 17, 18 i 19 d’agost a les esglésies, col·legis, auditoris i polisportius de Madrid.

 

Tal com diu el Papa en el seu missatge als joves per convidar-los a l’encontre de Madrid, “agraeixo sempre al Senyor el do de l’Església; ella ens fa progressar amb seguretat en la fe, que ens dóna la vida veritable (cf. Jn 20,31)”.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa