RECORDS DE COLÒNIA (1): DEL VENT IMPETUÓS A LA BRISA SUAU

Del 15 al 21 d'agost va tenir lloc la XX Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) a Colònia. Joan Pau II inicià aquestes trobades mundials de joventut i preparà la d'aquest estiu a Colònia. Benet XVI, en el seu primer viatge fora d'Itàlia, ha culminat aquesta feina i ha superat amb nota la prova de foc que suposava la seva primera JMJ, la seva primera trobada multitudinària amb joves procedents dels cinc continents. Més d'un milió de joves de tot el món, uns cinquanta mil procedents d'Espanya. Més cardenals, bisbes i preveres que en cap de les JMJ anteriors. Els joves s'adhereixen, segueixen, escolten i estimen Benet XVI. En diverses entrevistes m'ha estat feta la pregunta de si els joves, acostumats a Joan Pau II i al seu carisma, podrien sintonitzar amb el nou Sant Pare o si tal vegada es produiria un desencant i un retrocés. En una de les ocasions vaig respondre sobre la marxa d'aquesta manera: "Si em permeten una imatge, diria que Joan Pau II era com un vent impetuós i Benet XVI s'assembla més a una brisa suau. Són personalitats molt diferents, considerades humanament. Ara bé, els joves que admiraven, sintonitzaven i estimaven Joan Pau II, ara admiren, sintonitzen i estimen Benet XVI. Perquè allò que importa per a ells no és tant la persona concreta, sinó allò que representa, la seva missió i funció com a principi de comunió en l'Església, com a successor de Pere i pastor suprem de l'Església. I així hem pogut comprovar que els joves són més profunds i madurs en la fe del que de vegades es pensa, i que ens donen exemple de sentit eclesial". Ha passat ja més d'un mes, i després de moltes converses personals i també de diverses valoracions i avaluacions, la darrera en l'assemblea general de Pastoral de Joventut que hem tingut del 8 a l'11 de setembre a El Escorial, em permeto compartir algunes reflexions.

En primer lloc, vull destacar la continuïtat del projecte. El Sant Pare anuncià, el diumenge 21 d'agost, que la propera JMJ tindrà lloc a Sydney (Austràlia) l'any 2008. El que se cerca en aquestes Jornades és propiciar en els joves una trobada amb Crist, una trobada personal profunda amb el Senyor que canviï la vida del jove, que l'ompli de sentit i de plenitud; una trobada també amb els altres, amb l'Església i una trobada amb si mateix. Continua vigent la necessitat i la recerca de sentit, i també continua vigent la resposta. En conseqüència, es manté el projecte i de moment es manté el format en línies generals.

Aquest projecte consisteix a fer dels joves uns constructors de pau, testimonis de Crist ressuscitat, capaços de deixar-se transformar i alhora de transformar el món amb la força de l'Esperit Sant. Aquest horitzó de fons s'ha percebut amb claredat en diversos moments del discurs del Sant Pare a Colònia. Ha exhortat els joves a esdevenir persones obertes a la veritat i al bé, al perdó i a la misericòrdia. Va subratllar, en la vetlla de pregària, que la veritable revolució, el canvi decisiu del món només prové de Déu i ens arriba per mitjà dels sants, que la veritable revolució consisteix a mirar cap a Déu, mesura d'allò que és just i amor etern, l'únic que pot salvar-nos.

L'homilia de la missa de clausura finalitzava amb una crida directa al cor dels joves. "Jo sé que vosaltres, com a joves, aspireu a grans coses, que us voleu comprometre en favor d'un món millor. Demostreu-ho als homes, demostreu-ho al món, que espera exactament aquest testimoni dels deixebles de Jesucrist i que, sobretot per mitjà del nostre amor, podrà descobrir l'estrella que com a creients seguim."

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa