Explicació escut

L’escut episcopal de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses conté en la part superior esquerra el signe de la creu de la Catedral de Barcelona, ja que ell va rebre la ordenació episcopal en aquell temple dedicat a la Santa Creu i Santa Eulàlia, i a la part dreta l’anagrama de la Mare de Déu per simbolitzar la seva devoció a Maria, que sota l’advocació de la Salut és la patrona de la diòcesi que té encomanada. A la part inferior es distingeixen tres estrelles que representen les virtuts teologals, fe, esperança i caritat, i a sota la representació de la muntanya de Montjuich i el mar, i que expressa el lema episcopal que va escollir: “Duc in altum”, extret de la crida dels deixebles  (Lc 5,4), un text que el papa Sant Joan Pau II recollí en la seva exhortació Novo Millenio ineunte de l’any 2000 tot indicant el camí de l’Església en el nou mileni.

ESCUT PETIT.jpg