Lema

El lema episcopal de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses és: “Duc in altum”, “Mar endins”. Està extret del fragment evangèlic de  la crida dels deixebles  (Lc 5,4). Es un text que el papa Sant Joan Pau II recollí en la seva exhortació Novo Millenio ineunte de l’any 2000 tot indicant el camí de l’Església en el nou mil·leni.