AREA DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

L’objectiu del COF en aquesta àrea es contribuir a la felicitat de las persones a través de la formació, buscant prevenir la aparició de dificultats en les relacions interpersonals que desitgen viure i oferint  criteris y orientacions que maximitzen les possibilitats que el seu projecte familiar i personal tingui èxit.

  1. Xerrades d’Educació Afectiva i Sexual per a grups, parròquies i escoles - Tríptic
  2. Cursos de Mètodes Naturals de Reconeixement de la Fertilitat
  3. Cursos per a matrimonis que vulguin millorar la seva relació
  4. Formació i acompanyament de pares amb fills adoptats o en acollida - “Famílies per l’Acollida” 
  5. Tallers de pregària en família.
  6. Preparació al matrimoni.