Consell Pastoral Diocesà

“El Concili Provincial Tarraconense recomana vivament la creació de consells de pastoral en els diversos àmbits de la vida de l’Església: parròquies (o grups de parròquies veïnes quan aquestes són tant petites que no permeten de tenir-ne), arxiprestats, diòcesis, o la potenciació dels ja existents, a fi que siguin realment una mediació eficaç per a fer realitat la comunió i la corresponsabilitat de tots els membres de les respectives comunitats i llur acció evangelitzadora.” (CPT, núm. 32; cfr. C.I.C. núm. 511-514)

Membres per raó del càrrec

· Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar i Vicari General
· Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Cúria
· Mn. Joan Carles Montserrat, Vicari Episcopal
· Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal
· Mn. Eduardo Pire Mayol, Secretari General i Canceller

Membres de lliure elecció

Representants territorials
· Sr. Sr. Èrik Ortega, representant de l’Arxiprestat de Montcada
· Sra. Teresa Arpí, representant de l’Arxiprestat de Sant Cugat
· Sr. Joan Baltà, representant de l’Arxiprestat de Terrasssa
· Sr. Lluís Laliga, representant de l’Arxiprestat de Rubí
· Sr. Antoni Górriz, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud
· Sra. Bárbara Martí, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Nord
· Sr. Xavier Rocabayera, representant de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós
· Sr.Raul Lerones, representant de l’Arxiprestat del Montseny
· Sra. Teresa Arpí, representant de l’Arxiprestat de Sant Cugat·                                                                                        ·Sr. Vicenç Vilà Armadans, representant de l’Arxiprestat de Mollet

Representants funcionals

Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica
Gna. Carme Muñoz, Carmelita Missionera

Diaques permanents diocesans
· Mn. Eduardo Ocio

Delegació de l’Apostolar Seglar
· Sr. Oriol Torres

Delegació Episcopal de Catequesi
· Sra. Àngels Prats Moreno

Delegació Episcopal de Càritas
· Sr. Francesc Llonch Soler

Delegació Episcopal d’Ensenyament i d’Escoles Diocesanes i Parroquials 
· Sra. Roser Àlvarez

Delegació Episcopal de Pastoral de la Joventut
· Sr. Oriol Grèbol

Delegació Episcopal de Pastoral de la Salut
· Mn. Josep Maria Fernández

Membres designats pel Bisbe

· Sr. Josep Argemí
· Sr. Alfons Collado
· Sr. Francesc Matencio
· Sr. Jaume Galobart
· Sr. Oriol Vives
· Sra. Eulàlia Aura

Secretariat