Escola Nostra Senyora de Montserrat

Escola Nostra Senyora de Montserrat
Pintor Coello, 7-9
08191 Rubí
Tel. 93 588 80 71
www.escolamontserrat.net

En el marc de l’Escola Cristiana de Catalunya i amb esperit de col·laboració i de servei a una societat plural i a l’Església, el Bisbat de Terrassa, amb el suport de la Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials, entitat titular del centre d’educació Infantil, educació Primària i Secundària Ntra Sra de Montserrat, es compromet a un ensenyament de qualitat segons la normativa vigent i amb un estil propi inspirat pel Fundador el Dr Josep Guardiet, Prevere i Rector de la Parròquia de Sant Pere de Rubí a 1921.

rubi.jpg