Política de Privacitat

Tractament de dades de l’usuari.

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant les nostres vies de contacte, està autoritzant expressament al BISBAT DE TERRASSA al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, el BISBAT DE TERRASSA inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679. El BISBAT DE TERRASSA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al BISBAT DE TERRASSA, Responsable del Fitxer, a la direcció de correu electrònic bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org .