Delegació Litúrgia i Religiositat Popular

Té com a missió promoure i orientar la participació activa i conscient del Poble de Déu en la celebració de l'Església. S'ocupa a la vegada de l’acompanyament i coordinació de la Religiositat popular, de les confraries i germandats.