Delegació de Missions

Te com a missió organitzar tot el que es relaciona amb les Obres Missionals Pontifícies, i contribuir a un major desenvolupament de l'esperit missioner de la comunitat diocesana, en estreta relació amb els missioners (sacerdots, religiosos i laics) vinculats a la diòcesi, així com amb les seves famílies.