Delegació

Pastoral de Joventut // Pastoral de Juventud

Valldoreix

Pastoral de Joventut // Pastoral de Juventud

Informació de contacte

Sanjoanistes, 2. 08197 Valldoreix

Organigrama

Mn Guillem López Garcia, Delegat Episcopal

Mn. Oriol Gil Termes, Sotsdelegat Episcopal

Delegació de la Pastoral de Joventut

Se li encomana acompanyar i coordinar el treball amb els joves cristians de les parròquies, moviments, en el seu procés de fe en Jesucrist, d’incorporació en l’Església i de compromís evangelitzador. Procura la seva integració en la vida parroquial, arxiprestal i diocesana, així com en els esdeveniments de l'Església Universal.

Notícies