Delegació

Pastoral Social

Sentmenat

Pastoral Social

Informació de contacte

Pl. Sant Mena s/n 08181 Sentmenat

Tel.: 93 715 00 32 - 93 144 39 84

Email: delegaciocaritas@bisbatdeterrassa.org info@caritasdiocesanaterrassa.cat

Horaris

Mn. Josep M. Oca Riaño, Delegat Episcopal
Pl. Sant Mena s/n
08181 Sentmenat
Tel.: 93 715 00 32
P. Llorenç Sagalés Cisquella, O.Cist; Sotsdelegat Episcopal