Delegació de Santuaris, Peregrinacions i Turisme

Vetlla per tal que els santuaris de la diòcesi siguin llocs d’acollida de pelegrins i d’atenció espiritual i litúrgica. Promou  la coordinació entre els responsables dels santuaris així com la realització de pelegrinatges.