La esperanza de la mañana de Pascua

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa