Parròquia

Sant Llorenç

Terrassa

Sant Llorenç

Informació de contacte

Pl. Immaculada, 12. 08226 Terrassa

Email: santllorenc735@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn. Carles Mª Milà Farnés, Administrador Parroquial

Horaris

MISSES

Estiu: Diumenges i Festius 12:30h.

Dimarts a 19h.

D'Octubre a Juny: Diumenges i Festius a 12:30h

Dissabtes i vígilia de Festius a les 18h

Dimarts i dijous a les 19h.

DESPATX PARROQUIAL

Dimarts de 19:45h a 20:15h.